Jag förstår att Flottsbro använder min e-postadress
för att kunna skicka nyhetsbrev